Úvod

Property First je správcovská spoločnosť so silným odborným a personálnym zázemím. Zameriavame sa na správu administratívnych nehnuteľností, komerčných priestorov a  obytných bytových domov. Naším cieľom je nielen dobre sa starať o Váš majetok ale aj maximálne využiť jeho potenciál.

Naša činnosť sa profiluje v troch hlavných oblastiach:

  1. Správa bytových domov (v zmysle Zákona 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a Zák. č. 246/2015 Z.z. o správcoch bytových domov). Sme správcovskou spoločnosťou.

  2. Správa administratívnych budov

  3. Správa komerčných nehnuteľností a priestorov zameraných na retail