Kontakt

Property First, družstvo
IČO: 48 316 016
IČ DPH: SK212 014 1100
Žltá 2, 851 07 Bratislava

Registrácia:
Obchodný register Okres. Súdu Bratislava 1,
odd. Dr, vložka č. 681/B

Klientské centrum:
Žltá 13/A, 851 07 Bratislava

Prevádzkové hodiny:
streda: 09:00 - 16:00
štvrtok: 13:00 - 17:00

Kontakty:
02/207 72018
propertyfirst@propertyfirst.sk